TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE VICTORIA

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE VICTORIA 16/03/2017

The Victoria:
Giai đoạn 1:
các căn giai đoạn 1 đã lên mái, đang hoàn thiện mặt ngoài và 11 căn đã hoàn chỉnhGiai đoạn 2:  Các căn giai đoạn 2 đang hoàn thiện mặt ngoài.Giai đoạn 3:  Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô.

 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi
Gửi liên hệ