TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE LUXURY

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE LUXURY 18/04/2017

1. Tòa Luxury 6
Đang đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng 24, đang thi công sàn tầng 25. Xây trát tường đến tầng 19.2. Luxury 5
Đang đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng trệt3. Luxury 1
Đang thi công phần hầm.

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi
Gửi liên hệ