TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE AQUA

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THE AQUA ĐẾN NGÀY 16/03/2017

Cập nhật tiến độ thi công ngày 18/04/2017
 
1.  Aqua 1: đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng 36, đang thi công tầng 37. Xây  trát tường đến tầng 28.


 
2.  Aqua 2: đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng 30, đang thi công tầng 31. Xây trát tường đến tầng 22.3. Aqua 3:  đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng 34, đang thi công tầng 35. Xây trát tường đến tầng 28.4. Aqua 4:  đổ bê tông cốt thép đến sàn tầng 33, đang thi công tầng 34. Xây trát tường đến tầng 27.


 

Bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi
Gửi liên hệ