SHOPHOUSE

Vị trí

Mở bán đợt đầu các căn hộ shophouse tại các tòa Aqua1, Aqua 2, Aqua 3, Aqua 4 và Luxury 6.

Mặt bằng

SHOPHOUSE AQUA 1 SHOPHOUSE AQUA 2,3 SHOPHOUSE AQUA 4 SHOPHOUSE LUXURY 6

Giá bán

 Shophouse Vinhomes Golden River có giá bán  từ 150 triệu/m2 đến 190 triệu/m2 ( chưa thuế VAT )
Diện tích nhỏ nhất là 74,8 m2 đến những căn có diện tích lớn là 225 m2
Giá bán shophouse từ 12 tỷ/ căn  đến 36 tỷ/ căn .
 

Thông tin chung

 MỞ BÁN CĂN HỘ SHOPHOUSE CÓ TỔNG CỘNG 49 CĂN.

thông tin chi tiết các căn hộ Shophouse.
TÒA AQUA1.

Căn số 1: A1SH1
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 71,6 m2     tầng 1: 71,6 m2
Căn số 2: A1SH2
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 103,7 m2     tầng 1: 103.7 m2
Căn số 3: A1SH3
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 107,7 m2       tầng 1: 107.7 m2
Căn số 4: A1SH4
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 67,4 m2      tầng 1: 67,4 m2
Căn số 5: A1SH5
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 68,9 m2      tầng 1: 68,9 m2
Căn số 6: A1SH6
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 56,3 m2       tầng 1: 83,3 m2
Căn số 7: A1SH7
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 83,3 m2      tầng 1: 85,5 m2
Căn số 8: A1SH8
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 77,1 m2      tầng 1: 74,8 m2
Căn số 9: A1SH9
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 73 m2       tầng 1: 73 m2
Căn số 10: A1SH10
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 75.1 m2      tầng 1: 75,1 m2
 
TÒA AQUA 2

Căn số 1: A2SH1
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 71,9 m2      tầng 1: 71,9 m2
Căn số 2: A2SH2
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 74,5 m2       tầng 1:74,5 m2
Căn số 3: A2SH3
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 58,2 m2      tầng 1: 58,2 m2
Căn số 4: A2SH4
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 60,9 m2      tầng 1: 60,9 m2
Căn số 5: A2SH5
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 68,8 m2      tầng 1: 68,8 m2
Căn số 6: A2SH6
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 60,7 m2      tầng 1: 60,9 m2
Căn số 7: A2SH7
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 61,3 m2      tầng 1: 61,3 m2
Căn số 8: A2SH8
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  51m2     tầng 1: 51 m2
Căn số 9: A2SH9
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 55,2 m2       tầng 1: 55,2 m2
Căn số 10: A2SH10
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 74,2 m2       tầng 1: 74,3 m2

TÒA AQUA 3

Căn số 1: A3SH1
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 71,9 m2      tầng 1: 89,8 m2
Căn số 2: A3SH2
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 74,5 m2       tầng 1: 74,5 m2
Căn số 3: A3SH3
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 58,2 m2      tầng 1: 58.2 m2
Căn số 4: A3SH4
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  60,9 m2     tầng 1: 60,9 m2
Căn số 5: A3SH5
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 68,8 m2      tầng 1: 86,5 m2
Căn số 6: A3SH6
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 60,9 m2      tầng 1: 78,6 m2
Căn số 7: A3SH7
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 61,3 m2      tầng 1: 61,3 m2
Căn số 8: A3SH8
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 51 m2      tầng 1: 51 m2
Căn số 9: A3SH9
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 55,2 m2       tầng 1: 55,2 m2
Căn số 10: A3SH10
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 74,2 m2    tầng 1: 92,1 m2
 
 TÒA AQUA 4

Căn số 1: A4SH1
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 73,4 m2       tầng 1: 73,4 m2
Căn số 2: A4SH2
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 75,5 m2      tầng 1: 75,5 m2
Căn số 3: A4SH3
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  56,4 m2     tầng 1: 56,4 m2
Căn số 4: A4SH4
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 61,9 m2      tầng 1: 61,9 m2
Căn số 5: A4SH5
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  70,2 m2     tầng 1: 70,2 m2
Căn số 6: A4SH6
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  51,4 m2     tầng 1: 51,4 m2
Căn số 7: A4SH7
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 59,8 m2      tầng 1: 59,8 m2
Căn số 8: A4SH8
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 63,7 m2       tầng 1: 63,7 m2
Căn số 9: A4SH9
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  52,9 m2     tầng 1: 52,9 m2
Căn số 10: A4SH10
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 56 m2      tầng 1: 56 m2
Căn số 11: A4SH11
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 75,4 m2      tầng 1: 75,4 m2
 
 TÒA LUXURY 6
 
Căn số 1: L6SH1
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 74,8 m2      tầng 1: 74,8 m2
Căn số 2: L6SH2
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 107,9 m2       tầng 1:116,2 m2
Căn số 3: L6SH3
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  95,6 m2     tầng 1: 104 m2
Căn số 4: L6SH4
DIỆN TÍCH: Tầng trệt: 75,1 m2       tầng 1: 75,1 m2
Căn số 5: L6SH5
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:   75,1 m2    tầng 1: 75,1 m2
Căn số 6: L6SH6
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  73,3 m2     tầng 1: 73,1 m2
Căn số 7: L6SH7
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  73,3 m2     tầng 1: 73,1 m2
căn số 8: L6SH8
DIỆN TÍCH: Tầng trệt:  72,3 m2     tầng 1: 0
 

 
 
 
 

Thư viện ảnh

Liên hệ với chúng tôi
Gửi liên hệ